Der kan være mange grunde til, at man vil renovere boligen. Der kan være tale om både indvendig og udvendig slitage. Familiens bolig behov ændres og der opstår ønske om bedre udnyttelse af boligens kvadratmetre, modernisering af køkken, badeværelse, ønske om energiforbedringer osv.

Når der renoveres, skal der tages højde for, hvad forandringerne vil betyde for kvaliteten og dermed også værdien af huset. Man bør sikre sig, at ændringerne ikke ødelægger husets oprindelige stil og charme. Derfor er det vigtigt, at man overvejer materialer, som matcher husets stil.

Hvilken rådgivning kan svare sig ved renovering?
Det er en god investering at få UlleHus ind over dit renoveringsprojekt. UlleHus kan bidrage med inspiration og forslag til løsninger, som kan være svære selv at forestille sig, hvis man ikke har erfaring med renovering. Derudover kan vores eksperter give et overblik over omfanget samt tidshorisonten.

Det er desuden vigtigt at få lavet beregninger, hvis husets bærende eller stabiliserende konstruktion ændres, så huset efter renoveringen forbliver sikkert og ikke mindst lovligt.

Byggerådgivning til renovering betaler sig
Det er et stort arbejde at kontrollere og håndtere en større renovering. Det kan være svært selv at afse tid og overskud til dette, hvis man samtidig har en travl hverdag med job, familie og fritidsinteresser. Det betyder ofte, at en renovering trækker ud, og at man lever i byggerod i lang tid, da renoveringen er mere omfangsfuld og tidskrævende end man havde forestillet sig.

Men bare rolig! Med hjælp fra vores byggeledere får I opstillet et budget, en tidshorisont og det ender med et resultat, som matcher jeres drøm. Vi sørger for, at projektet leveres opryddet og klar til brug.

Hvad koster rådgivning til renovering?
Budgettet for en renovering afhænger helt af omfanget og typen. Er der tale om f.eks. køkken eller badeværelse, kan det have betydning for rørføring og kloak, hvilket gør arbejdet mere omfangsrigt. Andre ombygninger påvirker ikke disse elementer. Udgiften til rådgivning vil ligeledes afhænge af indholdet og omfanget af renoveringen.
Vi giver dig gerne et uforpligtende tilbud på din renovering, så du har et håndgribeligt budget at gå ud fra. Kontakt os allerede i dag på telefon +45 70 22 70 11 eller skriv til rasmus@ullehus.dk.

Vi er en del af Dansk Byggeri og er medlem af Byg Garanti, samt har UlleHus en fast entrepriseforsikring ved Codan, så dit byggeri er sikret på bedste vis.

Har du nogle spørgsmål, så kontakt os endelig på telefon +45 70 22 70 11 eller