Tavlemøder på byggepladsen er uden tvivl en faktor, som hæver trivslen og samarbejdet imellem byggeledelse og håndværkere. Det er nemt at etablere og hurtigt at implementere i projektet.

Tavlemøder kan bidrage positivt til

  • Bedre kommunikation imellem byggeledelse og håndværkere

  • Bedre kommunikation sjakkene imellem

  • Højere informationsniveau omkring hvad der foregår på pladsen

  • Løsning af problemer før de bliver til konflikter

  • Løsning af problemer på tværs af faggrupper

  • Håndværkerne bliver efterhånden mere villige til at bidrage
    med viden til løsning af opgaver uden for deres fagområde

  • Håndværkerne oplever, at de bliver taget alvorligt

  • Håndværkerne bringer ”dialogen” med ud på byggepladsen og løser problemerne der, hvor de opstod uden at ”indkalde” en byggeleder. Dette betyder en langt større smidighed i bygge-flowet.

Priser
Opstartsmøde for byggeledelse og håndværker 5.000 kr. ekskl. moms inklusiv tavle.
Pr. tavlemøde 1.000 kr. ekskl. moms.

Har du nogle spørgsmål, så kontakt os endelig på telefon +45 70 22 70 11 eller